Hossein Karami

Front End Developer

Fastshell یک ابزار Workflow است که با استفاده از تسک رانر Gulp کار میکند و می‌توانید فایل‌های Sass, Js, HTML خودتون رو مدیریت کنید. اگر دوست دارید از FastShell استفاده کنید، از اینجا شروع کنید.